Nástěnka pro žáky

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

18.09.2020

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

Celá zpráva ministra zdravotnictví VIZ PŘÍLOHA.

Zahájení šk. roku 2020/21 pro dálkové studium

03.09.2020

Zahájení školního roku 2020/2021 pro dálkové studium VOŠ proběhne v úterý 15. září 2020 ve14:30 hodin. Rozvrh hodin najdete v odkazu PRO STUDENTY - ROZVRH HODIN - ROZVRH DÁLKOVÉ STUDIUM.

Úřední hodiny v době prázdnin

01.07.2020

V době hlavních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2020 budou úřední hodiny ve škole po předchozí telefonické domluvě na čísle 602645500 nebo 606619461. Děkujeme.

Upozornění pro uchazeče o studium

04.06.2020
Uchazečům o studium VOŠ byly odeslány na kontaktní e-mail pozvánky k přijímacímu řízení, které se uskuteční dne 9. června 2020. 

Zkouškové období dálkového studia

29.05.2020

Od 1. 6. do 19. 6. 2020 probíhá na vyšší odborné škole ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ 2. SP/D a 3. SP/D. 

Podrobnější rozpis v nabídce PRO STUDENTY - ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ.

Informace pro 3. FM

07.05.2020

Konzultace k absolutoriu budou probíhat v týdnu od 11. 5. 2020 - rozpis ZDE.

Formulář ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ ke stažení ZDE.

Informace pro 3. FM - odevzdání absolventské práce

21.04.2020

Nejzazší termín pro odevzdání absolventské práce byl stanoven na 30. dubna 2020. Studenti odešlou e-mailem absolventské práce ve formátu PDF vedoucímu absolventské práce, zástupci ředitele Ing. Chaloupkovi a na sekretariat@voskladno.cz

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

16.03.2020

Vážení studenti,

v souladu s opatřením vlády ČR bude probíhat výuka na naší škole až do odvolání náhradním způsobem, bez  fyzické přítomnosti studentů ve škole.
Jednotliví vyučující se se studenty školy spojí jedním z domluvených kontaktů, tj. e-mail, systém Komens (Bakaláři), telefon, ev. facebooková skupina, videohovor apod., přes který jim budou zadávat práci ke studiu a samostudiu a pomocí vhodné zpětné vazby také ověřovat a hodnotit plnění těchto úkolů.
Sledujte pravidelně všechny výše zmíněné a dohodnuté informační kanály.

Přejeme do dalších dní samozřejmě hlavně mnoho zdraví, ale též hodně fyzických i psychických sil a optimismu.
V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Vedení školy

Opatření ministerstva zdravotnictví ČR

11.03.2020

V souvislosti s nařízením Bezpečnostní rady státu ze dne 10.3.2020 se od 11.3.2020 do odvolání ruší výuka i na naší škole. O dalším vývoji Vás budeme informovat na webových stránkách školy i přes informační systém Komens (Bakaláři).

ZMĚNY V ROZVRHU 2.SPD a 3.SPD!

26.02.2020

ZMĚNY V ROZVRHU 2. SPD a 3. SPD najdete v nabídce PRO STUDENTY - ZMĚNY V ROZVRHU.

Spolupráce s vysokou školou

01.02.2016

Informace o spolupráci s vysokou školou a možnosti bakalářského studia po absolvování vyšší odborné školy najdou uchazeči v oddílu "Mimovýukové aktivity".