Nástěnka pro žáky

Informace k provozu školy od pondělí 7. prosince 2020

02.12.2020

V souladu s rozhodnutím vlády ČR, MZ a MŠMT ČR o zařazení škol v ČR do stupně PES 3 s platností od 7.12.2020 se mění až do odvolání organizace výuky na naší škole - VIZ PŘÍLOHA ZDE

Upozorňujeme na nutnost dodržování vládních opatření pro stupeň PES 3 - zejména na povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole. 

Informace pro uchazeče o studium

02.12.2020
V souvislosti s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření rozhodla ředitelka školy o zrušení termínu dne otevřených dveří, který byl plánován na 10. prosince 2020 (čtvrtek). Rádi se s uchazeči setkáme na některém z dalších dní otevřených dveří v naší škole. Děkujeme za pochopení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

18.09.2020

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

Celá zpráva ministra zdravotnictví VIZ PŘÍLOHA.

Spolupráce s vysokou školou

01.02.2016

Informace o spolupráci s vysokou školou a možnosti bakalářského studia po absolvování vyšší odborné školy najdou uchazeči v oddílu "Mimovýukové aktivity".