Nástěnka pro žáky

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 24. KVĚTNA 2021

21.05.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností ode dne 24. května 2021 do odvolání vydáním mimořádného opatření omezuje
provoz škol - celé znění mimořádného opatření ZDE.

Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací, nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování.

Harmonogram výuky LO 2020/21

08.02.2021

V nabídce PRO STUDENTY a PRO VYUČUJÍCÍ byl vyvěšen Harmonogram výuky LO 2020/21.

Spolupráce s vysokou školou

01.02.2016

Informace o spolupráci s vysokou školou a možnosti bakalářského studia po absolvování vyšší odborné školy najdou uchazeči v oddílu "Mimovýukové aktivity".