Nástěnka pro žáky

Zahájení šk. roku 2021/22 pro dálkové studium

06.09.2021

Zahájení školního roku 2021/2022 pro dálkové studium VOŠ proběhne v úterý 21. září 2021 v 15:20 hodin. 

Oznámení

01.09.2021
Ředitelka školy rozhodla v souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb. (Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání) § 4 o neotevření 1. ročníku VOŠ z důvodu nedostatečného počtu uchazečů.

Spolupráce s vysokou školou

01.02.2016

Informace o spolupráci s vysokou školou a možnosti bakalářského studia po absolvování vyšší odborné školy najdou uchazeči v oddílu "Mimovýukové aktivity".