Nástěnka pro žáky

Informace k provozu školy

15.02.2021

USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 125 byl vyhlášen NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů.

Provoz školy se tak do 28. února bude řídit současnými pravidly, která platí již od 27. prosince 2020. 

Harmonogram výuky LO 2020/21

08.02.2021

V nabídce PRO STUDENTY a PRO VYUČUJÍCÍ byl vyvěšen Harmonogram výuky LO 2020/21.

Informace pro uchazeče o studium

08.01.2021
V souvislosti s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření rozhodla ředitelka školy o zrušení termínu dne otevřených dveří, který byl plánován na 12. ledna 2021 (úterý). Děkujeme za pochopení.

INFORMACE K VÝUCE OD 4. 1. 2021

29.12.2020

Usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 přechází na stupeň 5 systému hodnocení PES rovněž fungování škol a školských zařízení. Výuka na vyšších odborných školách bude od 4. ledna do 8. ledna 2021 probíhat distančním způsobem. 

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 naleznete ZDE.

Informace k provozu školy od pondělí 7. prosince 2020

02.12.2020

V souladu s rozhodnutím vlády ČR, MZ a MŠMT ČR o zařazení škol v ČR do stupně PES 3 s platností od 7.12.2020 se mění až do odvolání organizace výuky na naší škole - VIZ PŘÍLOHA ZDE

Upozorňujeme na nutnost dodržování vládních opatření pro stupeň PES 3 - zejména na povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

18.09.2020

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

Celá zpráva ministra zdravotnictví VIZ PŘÍLOHA.

Spolupráce s vysokou školou

01.02.2016

Informace o spolupráci s vysokou školou a možnosti bakalářského studia po absolvování vyšší odborné školy najdou uchazeči v oddílu "Mimovýukové aktivity".