Mimovýukové aktivity

 Erasmus University Charter

ERASMUS-CHARTER-e1396266866519.jpg

Vyšší odborná škola Kladno je zapojena do programu ERASMUS UNIVERSITY CHARTER, jehož cílem je spolupráce s partnerskými školami v zahraničí v rámci výměnných pobytů studentů a pedagogických pracovníků. 

 

MOODLE E-learning web 

moodle_logo_with_hat.gif

Vyšší odborná škola Kladno úzce spolupracuje s mezinárodní au-pair agenturou Coolagent. Vybraní klienti agentury se mohou účastnit online kurzu Hotelového provozu a managementu a po jeho úspěšném absolvování získávají Certifikát absolventa online kurzu.

 

Spolupráce s vysokou školou

Zájemcům o bakalářské studium nabízíme možnost pokračování studia ve studijním programu na Metropolitní univerzitě Praha, se kterou má  naše Vyšší odborná škola navázánu spolupráci. Na základě této smlouvy je připraveno uznání předmětů. Podrobnější informace je možno získat na e-mailu jan.hajek@mup.cz 

Zájemcům o bakalářské studium nabízíme také možnost pokračování ve studiu na Vysoké škole hotelové v Praze, a to jak v prezenční formě, tak i kombinované formě studia ve studijních programech: Hotelnictví, Management destinace cestovního ruchu a Marketingové komunikace ve sužbách. Individuální studijní plán je přizpůsoben rozsahu zkoušek a zápočtů uznaných ze studia na vyšší odborné škole.