Zájemcům o studium

Přihláška ke studiu ke stažení (.pdf)

Dny otevřených dveří na VOŠ proběhnou v následujících termínech:

9. prosince 2021 od 15:00 do 17:00 hodin 

11. ledna 2022 od 15:00 do 17:00 hodin 

 

1. kolo přijímacího řízení se uskuteční 7. června 2022. 

Přihlášky ke studiu pro I. kolo přijímacího řízení je možno podávat do 31. května 2022.

Kapacita je 40 studentů pro obor a formu studia. 

 

Podmínky pro přijetí ke studiu:

  • podání přihlášky ke studiu se všemi náležitostmi
  • uhrazení administrativního poplatku 400,- kč
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný vzdělávací program
  • úspěšné zakončení střední školy včetně úspěšného vykonání maturitní zkoušky – doložení ověřené kopie matur. vysvědčení
  • absolvování ústního pohovoru ke zjištění zájmu o dané studium

Platba školného

Denní studium: 1 semestr (půl roku) = 8.000 Kč

Dálkové studium: 1 semestr (půl roku) = 6.500 Kč   

  1. po přijetí ke studiu se platí do data uvedeného na smlouvě o studiu
  2. ostatní platby vždy do 5. srpna a 5. ledna příslušného školního roku

Platbu školného lze realizovat:

  1. hotově na studijním oddělení VOŠ Kladno
  2. převodem na účet školy u KB, čú: 27-3766300297/0100 (doklad o zaplacení předat studijnímu oddělení)
  3. ve výjimečných případech lze platit na základě splátkového kalendáře