Nabídka vzdělávání

Vyšší odborná škola územně-správní nenabízí zájemcům jen možnost denního či dálkového studia vybraných studijních oborů nebo přípravu způsobilosti k úspěšnému složení Státní jazykové zkoušky. Nabízí také řadu mimovýukových aktivit nejen pro studenty školy a pedagogy, ale také pro širokou veřejnost. V této části najdete potřebné informace.