Studijní obory VOŠ

VEŘEJNÁ SPRÁVA 

(68-43-N / 05  Veřejnosprávní činnost)

forma studia: denní, dálková

 

anotace oboru
učební plán Denní studium
učební plán Dálkové studium