Ředitelka Střední hotelové školy, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s.r.o., Floriánské nám. 350, Kladno

vyhlašuje

ve smyslu § 93 a § 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole pro školní rok 2022/2023 ve vzdělávacím programu

68-43-N/05 Veřejná správa (obor vzdělávání 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost)

 

Lhůta pro podání přihlášky ke vzdělávání je do 31. 5. 2022 pro 1. kolo.

První kolo přijímacího řízení proběhne 7. 6. 2022.

Podmínkou přijetí ke studiu je

  • podání přihlášky ke studiu se všemi náležitostmi
  • úspěšné zakončení střední školy včetně úspěšného vykonání maturitní zkoušky
  • absolvování ústního pohovoru ke zjištění zájmu o dané studium
  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný vzdělávací program
  • nepřekročení kapacity školy v jednotlivých oborech – při větším počtu platí pořadí podle termínu odeslání přihlášky

 Ústní pohovor se skládá

  • ze zjištění zájmu o dané studium

  • ze zjištění předpokladů ke studiu dle stanovených podmínek

  • z pohovoru ohledně rozřazení do skupin při výuce jazyků

  • z pohovoru ohledně výběru volitelných předmětů

Student může být přijat k vyššímu odbornému studiu po splnění všech kritérií nejpozději do 31. října 2022.

 

Ing. Věra Kučerová

ředitelka školy

Kladno 15. 9. 2021