Zkouškové období pro letní období školního roku 2019/2020 je vyhlášeno v termínech:

18. 5. - 5. 6. 2020 pro absolvující 3. FM

1. 6. - 19. 6. 2020 pro dálkové studium.

 

DEN

DATUM

OD - DO

UČEBNA

ZKOUŠEJÍCÍ

PONDĚLÍ 22. 6.

14:00 – 

12 - I. patro

PaedDr. Vlčková Zuzana

PONDĚLÍ 22. 6.

14:30 – 15:15  (3.SPD)

01 - přízemí

Mgr. Hornová

STŘEDA 24. 6.

14:30 – 15:15  (2.SPD)

01 - přízemí

Mgr. Hornová

STŘEDA 24. 6.

13:30 – 14:30

01 - přízemí

Ing. Švarcová

ČTVRTEK 25. 6.

16:00 – 

01 - přízemí

PaedDr. Vlčková Zuzana

PÁTEK

26. 6.
17:30 – 18:30
01 - přízemí ThDr. Chytilová Renata, Th.D.