Kontakty

 

jméno a příjmení
funkce
telefon
e-mail
Ing. Věra Kučerová
ředitelka a jednatelka školy
312248751
606619461
reditel@voskladno.cz
Ing. Pavel Chaloupka
zástupce ředitelky školy
 602645500
chaloupka@shskladno.cz
Renata Mlýnková
asistentka ředitelky školy
312248751

602645500

sekretariat@voskladno.cz
Eva Kocourková
Studijní oddělení školy
602183355
studijni@voskladno.cz
Věra Pokorná
Studijní oddělení školy
 602183355
 
Bc. Vladimír Kučera
ICT, knihovna
602183355
kucera@voskladno.cz
       

Školská rada

předsedkyně

Ing. Zuzana Topinková 

členové

Ing. Jana Doubnerová

Ing. Pavel Chaloupka

Jakub Korach

Anna Pilátová

Ivan Záboj