Školní knihovna VOŠ

Studentská knihovna VOŠ poskytuje uživatelům knihovnické, informační a jiné služby v rozsahu odpovídajícím jejímu poslání, a to zejména zpřístupňováním informačních zdrojů.

O zapůjčení knih a ostatních materiálů rozhoduje pracovník knihovny. Za vypůjčené materiály ručí čtenář.

Student si na stránkách školy v sekci školní knihovna a souboru //www.voskladno.cz/voskl/docs/KNIHOVNA_LAST.pdf  vybere požadované tituly a jejich seznam odešle mailem na adresu knihovna@voskladno.cz. Následující den pracovník knihovny tituly vyhledá a pokud nejsou rezervovány jiným studentem, jsou připraveny k zapůjčení v sekretariátu VOŠ. Doba výpůjčky je jeden týden. Pokud není jiný zájemce o knihu, je možné výpůjčku prodloužit, a to telefonicky, mailem nebo osobně. Je v pravomoci služby zkrátit u vybraných titulů výpůjční dobu na 1 týden. Výpůjčka je poskytnuta jen na základě předložení průkazu studenta, stvrzena zápisem ve výpůjčním lístku a studentovým vlastnoručním podpisem .

Absolventské práce jsou pouze k nahlédnutí v prostorách sekretariátu VOŠ po předchozí dohodě s pracovníkem školní knihovny.

Knihovna zhotovuje za úhradu ke studijním účelům rozmnoženiny knihovních jednotek z fondu knihovny.