Nástěnka pro žáky
2. 12. 2020 | Informace k provozu školy od pondělí 7. prosince 2020

V souladu s rozhodnutím vlády ČR, MZ a MŠMT ČR o zařazení škol v ČR do stupně PES 3 s platností od 7.12.2020 se mění až do odvolání organizace výuky na naší škole - VIZ PŘÍLOHA ZDE

Upozorňujeme na nutnost dodržování vládních opatření pro stupeň PES 3 - zejména na povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole. 

2. 12. 2020 | Informace pro uchazeče o studium
V souvislosti s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření rozhodla ředitelka školy o zrušení termínu dne otevřených dveří, který byl plánován na 10. prosince 2020 (čtvrtek). Rádi se s uchazeči setkáme na některém z dalších dní otevřených dveří v naší škole. Děkujeme za pochopení.
18. 9. 2020 | DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

Celá zpráva ministra zdravotnictví VIZ PŘÍLOHA.

1. 2. 2016 | Spolupráce s vysokou školou

Informace o spolupráci s vysokou školou a možnosti bakalářského studia po absolvování vyšší odborné školy najdou uchazeči v oddílu "Mimovýukové aktivity".

Novinky školy

2016 1. 4.

Kontaktní formulář

přidán Kontaktní formulář

2016 9. 3.

Přihláška ke studiu na VOŠ

Přidána přihláška ke studiu ve formátu PDF

2016 1. 2.

Přidány formuláře Program vyučovaného předmětu

ke stažení v části Pro vyučující 

plakát A3 vertikálně-1.jpg