Nástěnka pro žáky
15. 4. 2021 | Informace pro 4. SP/D - odevzdání absolventské práce

Nejzazší termín pro odevzdání absolventské práce byl stanoven na 30. dubna 2021. Studenti mohou osobně odevzdat ve škole AP (3 výtisky + CD) v těchto dnech:

  • 19., 21. a 23. 4. v době od 8:00 do 14:00 hodin
  • 27. a 29. 4. v době od 8:00 do 14:00 hodin.

 

11. 4. 2021 | INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 12. DUBNA 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání vydáním mimořádného opatření omezuje
provoz škol a školských zařízení. Prodlužuje se tedy dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. 

Celé znění mimořádného opatření ZDE.

8. 2. 2021 | Harmonogram výuky LO 2020/21

V nabídce PRO STUDENTY a PRO VYUČUJÍCÍ byl vyvěšen Harmonogram výuky LO 2020/21.

18. 9. 2020 | DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

Celá zpráva ministra zdravotnictví VIZ PŘÍLOHA.

1. 2. 2016 | Spolupráce s vysokou školou

Informace o spolupráci s vysokou školou a možnosti bakalářského studia po absolvování vyšší odborné školy najdou uchazeči v oddílu "Mimovýukové aktivity".

Novinky školy

2016 1. 4.

Kontaktní formulář

přidán Kontaktní formulář

2016 9. 3.

Přihláška ke studiu na VOŠ

Přidána přihláška ke studiu ve formátu PDF

2016 1. 2.

Přidány formuláře Program vyučovaného předmětu

ke stažení v části Pro vyučující 

Virtuální prohlídka školy

plakát A3 vertikálně-1.jpg