Nástěnka pro žáky
14. 10. 2020 | INFORMACE K VÝUCE OD 14. 10. 2020

V návaznosti na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 se od středy 14.10.2020 do 1.11.2020 upravuje vzdělávání i na naší škole, a to, že výuka bude nadále probíhat distančním způsobem.

Z tohoto důvodu proběhne výuka 3.SPD a 4.SPD v termínu 20. - 22. 10.  distančně. Každý vyučující se se studenty domluví na formě distanční výuky. 

Celé znění USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 - ZDE.

5. 10. 2020 | Informace pro 3.SPD a 4.SPD!

V souvislosti s Nařízením Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (viz info níže ze 2. 10. 2020) dochází ke změně termínu konzultací dálkového studia, a to: původní termín 13. - 15. 10. se celý přesouvá na termín 20. - 22. 10. 

2. 10. 2020 | INFORMACE MŠMT K VÝUCE OD 5. 10. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání nařízení č. 7/2020 KHS Středočeského kraje - omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin.
V návaznosti na výše uvedené změny k omezení provozu škol platí:
U středních škol a konzervatoří se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na praktické vyučování;
Tam, kde se uplatňuje tento zákaz, škola přechází povinně na distanční vzdělávání, distanční vzdělávání je povinné rovněž pro žáky. Praktické vyučování probíhá standardně prezenčně, a to jak ve školách, tak u zaměstnavatelů.
U vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost studentů ve školách. Pro praktickou přípravu a distanční výuku platí to, co je uvedené u režimu středních škol.

Nařízení KHS Středočeského kraje č. 7/2020, čj. KHSSC 49876/2020 ze dne 1. října 2020.
Usnesení vlády České republiky č. 958 o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020.

18. 9. 2020 | DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

Celá zpráva ministra zdravotnictví VIZ PŘÍLOHA.

1. 2. 2016 | Spolupráce s vysokou školou

Informace o spolupráci s vysokou školou a možnosti bakalářského studia po absolvování vyšší odborné školy najdou uchazeči v oddílu "Mimovýukové aktivity".

Novinky školy

2016 1. 4.

Kontaktní formulář

přidán Kontaktní formulář

2016 9. 3.

Přihláška ke studiu na VOŠ

Přidána přihláška ke studiu ve formátu PDF

2016 1. 2.

Přidány formuláře Program vyučovaného předmětu

ke stažení v části Pro vyučující 

plakát A3 vertikálně-1.jpg