Aktuální změny v rozvrhu hodin VOŠ

Den

Vyuč.hod.

Stud. skupina

Předmět

Vyučující

Změna

 6. 3. 2018

5. - 6. v. h.

1. FM

Uce

Ing. Barochová

7. v. h. odpadá,

termín náhrady za AJR bude včas oznámen