Zájemcům o studium

Přihláška ke studiu ke stažení (.pdf)

Dny otevřených dveří na VOŠ proběhnou v následujících termínech:

21. listopadu 2018 od 15:00 do 17:00 hodin

7. února 2019 od 15:00 do 17:00 hodin

13. března 2019 od 15:00 do 18:00 hodin

1. kolo přijímacího řízení se uskuteční 11. června 2019. 

Přihlášky ke studiu je možno podávat do 31. května 2019.

Kapacita je 40 studentů pro obor Firemní management - denní forma, 40 studentů pro obor Veřejná správa - denní forma  a 40 studentů pro obor Sociální práce - dálková forma.

 

 

Podmínky pro přijetí ke studiu:

  • podání přihlášky ke studiu se všemi náležitostmi
  • uhrazení administrativního poplatku 400,- kč
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný vzdělávací program
  • úspěšné zakončení střední školy včetně úspěšného vykonání maturitní zkoušky – doložení ověřené kopie matur. vysvědčení
  • absolvování ústního pohovoru ke zjištění zájmu o dané studium

Platba školného

Denní studium: 1 semestr (půl roku) = 8.000 Kč

Dálkové studium: 1 semestr (půl roku) = 6.500 Kč   

Studijní obor "SOCIÁLNÍ PRÁCE": 1 semestr (půl roku) = 5.000,- Kč

  1. po přijetí ke studiu se platí do data uvedeného na smlouvě o studiu
  2. ostatní platby vždy do 5. srpna a 5. ledna příslušného školního roku

Platbu školného lze realizovat:

  1. hotově na studijním oddělení VOŠ Kladno
  2. převodem na účet školy u KB, čú: 27-3766300297/0100 (doklad o zaplacení předat studijnímu oddělení)
  3. ve výjimečných případech lze platit na základě splátkového kalendáře