Studijní obory VOŠ

VEŘEJNÁ SPRÁVA 

(68-43-N / 05  Veřejnosprávní činnost)

forma studia: denní, dálková

 

anotace oboru
učební plán Denní studium
učební plán Dálkové studium

 

FIREMNÍ MANAGEMENT 

(64-31-N / 05 Management)

forma studia: denní, dálková  

 

anotace oboru
učební plán Denní studium
učební plán Dálkové studium

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE 

(75-32-N / 01  Sociální práce)

forma studia: dálková

 

anotace oboru
učební plán Dálkové studium