Ředitelka Střední hotelové školy, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s.r.o., Floriánské nám. 350, Kladno

 vyhlašuje

ve smyslu § 93 a § 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole pro rok 2018 / 2019 v těchto vzdělávacích programech:

 68-43-N/05 Veřejná správa (obor vzdělávání 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost)

 64-31-N/05 Firemní management (obor vzdělávání 64-31-N/.. Management)

75-32-N/01 Sociální práce (obor vzdělávání 75-32-N/..Sociální práce a sociální

                                                                                        pedagogika

 

Lhůta pro podání přihlášky ke vzdělávání je do 31. 5. 2018 pro 1. kolo

 První kolo přijímacího řízení proběhne 12. 6. 2018.

 

Podmínkou přijetí ke studiu je

  • úspěšné zakončení střední školy včetně úspěšného vykonání maturitní zkoušky
  • absolvování ústního pohovoru ke zjištění zájmu o dané studium
  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný vzdělávací program
  • nepřekročení kapacity školy v jednotlivých oborech – při větším počtu platí pořadí podle termínu odeslání přihlášky

 

Ústní pohovor se skládá

  • ze zjištění zájmu o dané studium

  • ze zjištění předpokladů ke studiu dle stanovených podmínek

  • z pohovoru ohledně rozřazení do skupin při výuce jazyků

  • z pohovoru ohledně výběru volitelných předmětů

 Student může být přijat k vyššímu odbornému studiu po splnění všech kritérií nejpozději do 31. října 2018

 

Ing. Věra Kučerová

ředitelka školy

 Kladno 19. 1. 2018