ECDL testování   

ECDL - Mezinárodní standard pro digitální znalosti a dovednosti

Škola je již několik let akreditovaným testovacím střediskem ECDL nabízejícím nejen samotné testování uchazečů, ale také možnost přípravy na úspěšné vykonání testů z jednotlivých modulů a následné získání Evropského počítačového "řidičáku".

Více informací o ECDL naleznete na oficiálním webu ECDL:

http://www.ecdl.cz

Uchazeči se mohou přihlásit k testům nebo přípravě na ně na oficiálním webu testování ECDL naší školy na adrese:

http://www.testovanivoskladno.cz

nebo kontaktovat přímo vedoucí testovacího střediska VOŠ:

Ing.Milada Švejdová, e-mail: svose@volny.cz  , tel: 602 183 355