Nástěnka pro žáky

Termín absolutoria pro školní rok 2017 / 2018

Ředitelka školy vyhlašuje termín konání absolutoria pro školní rok 2017 / 2018 :

absolutorium pro studijní skupinu 3.FM se koná  v pátek 15. června 2018 a pro studijní skupinu 3.VS se koná v pondělí 18. června 2018. Bližší informace obdrží studenti na semináři k absolutoriu, který se bude konat v průběhu měsíce května 2018. Konkrétní termín bude upřesněn.