Posudky absolventských prací

Termín konání: 2.6.2016 | 08:00

Absolvující studenti si mohou vyzvednout posudky své absolventské práce v sekretariátu školy od 2. 6.