Nástěnka pro žáky

21.10.2019 | Den otevřených dveří VOŠ

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O STUDIUM NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná v úterý 12. listopadu 2019 od 15:00 do 17:00 hodin.

1.10.2019 | Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno ve dnech 31. října a 1. listopadu 2019.

12.9.2019 | Rozvrh hodin - dálkové studium

V nabídce PRO STUDENTY byl vyvěšen rozvrh hodin na ZO pro dálkové studium.

4.9.2019 | Informace pro studenty dálkového studia

Termíny konzultací v ZO šk. r. 2019/2020:

17. - 19. 9.

1. - 3. 10.

15. - 17. 10.

5. - 7. 11.

19. - 21. 11.

3. - 5. 12.

12.6.2019 | Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Uchazeči budou přijímáni průběžně dle pořadí došlých přihlášek do naplnění kapacity školy. 

1.2.2016 | Spolupráce s vysokou školou

Informace o spolupráci s vysokou školou a možnosti bakalářského studia po absolvování vyšší odborné školy najdou uchazeči v oddílu "Mimovýukové aktivity".

Novinky školy