Nástěnka pro žáky

14.2.2019 | Den otevřených dveří VOŠ

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O STUDIUM NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná ve středu 13. března 2019 od 15:00 do 17:00 hodin.

29.1.2019 | Rozvrh hodin - dálkové studium

V nabídce PRO STUDENTY byl vyvěšen rozvrh hodin na LO pro dálkové studium.

15.1.2019 | Harmonogram výuky LO 2018/19

V nabídce PRO STUDENTY a PRO VYUČUJÍCÍ byl vyvěšen Harmonogram výuky LO 2018/19.

1.2.2016 | Spolupráce s vysokou školou

Informace o spolupráci s vysokou školou a možnosti bakalářského studia po absolvování vyšší odborné školy najdou uchazeči v oddílu "Mimovýukové aktivity".

Novinky školy