Nástěnka pro žáky

15.1.2018 | ROZVRH HODIN

V sekci PRO STUDENTY je vyvěšen rozvrh hodin na LO šk. r. 2017/18 pro denní i dálkové studium.

9.1.2018 | Termín odevzdání absolventské práce

Studenti 3. FM a 3. VS, kteří budou absolvovat v červnu 2018, musí odevzdat absolventskou práci do 30. dubna 2018 (pondělí).

8.1.2018 | Výuka dálkového studia

Výuka dálkového studia bude zahájena v termínu 13. - 15. 2. 2018.

Organizace výuky v LETNÍM OBDOBÍ šk. r. 2017/2018 bude vyvěšena do konce ledna.

1.2.2016 | Spolupráce s vysokou školou

Informace o spolupráci s vysokou školou a možnosti bakalářského studia po absolvování vyšší odborné školy najdou uchazeči v oddílu "Mimovýukové aktivity".

Novinky školy