Nástěnka pro žáky

21.6.2016 | Náhradní a opravný termín absolutoria

Ředitelka školy vyhlašuje náhradní a opravný termín absolutoria na čtvrtek 15. 9. 2016. Přihlášky na tento termín se přijímají do 31. 7. 2016.

23.5.2016 | Informace pro absolvující studenty

Posudky absolventských prací budou připraveny k vyzvednutí od 2. června 2016 v sekretariátu školy

1.2.2016 | Spolupráce s vysokou školou

Informace o spolupráci s vysokou školou a možnosti bakalářského studia po absolvování vyšší odborné školy najdou uchazeči v oddílu "Mimovýukové aktivity".

21.1.2016 | Aktuální rozvrh hodin

v části Pro studenty/Rozvrh hodin

Novinky školy