Nástěnka pro žáky

1.2.2017 | Den otevřených dveří

Srdečně zveme všechny uchazeče o vyšší odborné studium na Den otevřených dveří, který se koná 15. BŘEZNA 2017 od 15:00 do 17:00 hodin. Těšíme se na vás.

25.1.2017 | Začátek letního semestru 2016/17

Výuka v LS 2016/17 začíná pro denní studium v pondělí 30. 1. 2017, pro dálkové studium v úterý 7. 2. 2017. Rozvrhy i aktuální změny v rozvrhu jsou v sekci Pro studenty.

5.1.2017 | Témata absolventských prací

Všechna témata absolventských prací studentů 3.FM, 3.VS a 4.SPD byla schválena ředitelkou školy.

1.2.2016 | Spolupráce s vysokou školou

Informace o spolupráci s vysokou školou a možnosti bakalářského studia po absolvování vyšší odborné školy najdou uchazeči v oddílu "Mimovýukové aktivity".

Novinky školy