Nástěnka pro žáky

4.12.2017 | DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro studenty 3. VSD

Ve středu 6. 12. bude probíhat výuka předmětů v tomto pořadí: 1. - 2. RRo, 3. - 4. VeF, 5. - 6. ZPr.

22.11.2017 | Den otevřených dveří

Zveme všechny uchazeče o vyšší odborné studium na Den otevřených dveří, který se koná ve středu 22. listopadu 2017 od 15:00 hodin v prostorách naší školy. Jsme připraveni zodpovědět všechny vaše dotazy a podat vyčerpávající informace

1.2.2016 | Spolupráce s vysokou školou

Informace o spolupráci s vysokou školou a možnosti bakalářského studia po absolvování vyšší odborné školy najdou uchazeči v oddílu "Mimovýukové aktivity".

Novinky školy