Nástěnka pro žáky

29.6.2017 | Náhradní a opravný termín absolutoria

Ředitelka školy vyhlašuje náhradní a opravný termín pro konání absolutoria na 19. září 2017 od 8:00 hodin

7.6.2017 | 2. kolo přijímacího řízení 2017-2018

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017-2018. Více informací naleznete v sekci "Nabídka vzdělávání" a "Zájemcům o studium"

1.2.2016 | Spolupráce s vysokou školou

Informace o spolupráci s vysokou školou a možnosti bakalářského studia po absolvování vyšší odborné školy najdou uchazeči v oddílu "Mimovýukové aktivity".

Novinky školy